Baśniowy ogród

W Baśniowym przedszkolu dzieci mają zajęcia, które oparte są na programie zawartym w wydawnictwie o wychowaniu przedszkolnym Nowa Era. Jest seria skierowana do dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Program skupia się na poznawaniu przez dzieci otaczającej ich przyrody i wszystkich zjawisk jakie towarzyszą im w codziennym życiu. W trakcie zajęć dzieci uczą się mówić o swoich emocjach i rozwijają w sobie zainteresowanie otaczającym ich światem. Program „kolekcja sześciolatka” ma za zadanie wprowadzić dzieci w świat nauki aby przygotować ich do nauki w klasie pierwszej. Nauka dotyczy również zdobywaniu wiedzy z zakresu życia w społeczeństwie, rozpoznawania swoich emocji i radzenia sobie z nimi.

Przedszkole Baśniowy ogród prowadzi zajęcia w zróżnicowanych grupach wiekowych. Powierzchnia budynku w którym mieści się Baśniowy ogród wynosi 250 metrów2. Przedszkole dysponuje własnym ogrodem o powierzchni 400 metrów2.

Korzyści z grup zróżnicowanych wiekowo

Dzieci biorące udział w zajęciach w grupie zróżnicowanej wiekowo mogą o wiele łatwiej nauczyć się funkcjonowania w społeczeństwie, a także szybciej rozwijają się pod względem umysłowym. Najmłodsze dzieci uczą się integracji i przebywania z dziećmi starszymi od nich i na odwrót. Każda grupa wiekowa ma sobie na wzajem coś do zaoferowania. Młodsze dzieci wyzbywają się lęku przed starszym kolegą czy koleżanką, a poprzez podpatrywanie ich zachowań mogą wzorować się na ich wiedzy i umiejętnościach. Dodatkowo maluchy szybciej uczą się poprawnego mówienia od starszych kolegów. Dzieci starsze mają okazję wykazać się przed maluchami swoimi umiejętnościami i wiedzą mają też okazję wykazania się wrażliwością i opiekuńczością w stosunku do młodszego kolegi.