Przedszkolaki Bystrzaki

Bystrzaki to niepubliczne przedszkole integracyjne, które swój program opiera przede wszystkim na podstawie programowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przedszkole jest objęte nadzorem Kuratorium Oświaty. Do codziennych zajęć wprowadzane są również nowatorskie metody nauki i zabawy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Bystrzaki jest jedną z niewielu placówek tego typu, które wykorzystują nowoczesne technologie do pracy z dziećmi. Przedszkole Bystrzaki prowadzi zajęcia z wykorzystaniem tablic interaktywnych co uatrakcyjnia dzieciom naukę poprzez zabawę.

Pedagodzy opiekujący się dziećmi mają za zadanie rozbudzenie w dzieciach chęci odkrywania otaczającego ich świata oraz odkrywanie i udoskonalanie swoich umiejętności. Zdobywanie wiedzy poprzez zabawę sprawia dzieciom większą radość i motywuje je do działania.

Dzieci mają także możliwość skorzystania ze specjalnego pakietu zajęć artystycznych, językowych i dydaktycznych. Zajęcia te są prowadzone przez osoby z profesjonalnym przygotowaniem dzieci mają swobodę w wypowiadaniu się i komentowaniu swoich zachowań i osiągnięć.

Regulamin przedszkolaka

  • Opieka przedszkolna w dni powszednie od godziny 7 do 18
  • Gwarancja uczestnictwa w zajęciach dodatkowych
  • Poza lekami na choroby przewlekła przedszkole nie podaje innych leków
  • Dzieci mogą być odbierane tylko rodziców oraz osoby przez nich wskazane
  • Dzieci spożywają jedzenie z firmy cateringowej
  • Przedszkola zapewnia dzieciom niezbędne do nauki i zabawy materiały
  • Dzieci mają zapewnione cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad z dwóch dań, podwieczorek