Żłobek i przedszkole Elfiki

Żłobek i przedszkole Elfiki funkcjonuje od 2011 roku i zdobył zaufanie wielu rodziców, którzy wielokrotnie wyrażają zadowolenie z opieki nad ich pociechami. Żłobek jest posiada odpowiednio przygotowane sale. Dzieci mają tu doskonałe warunki do zabawy i zajęć dydaktycznych. Opiekunowie zatrudnieni w żłobku są w ciągłym kontakcie z rodzicami aby na bieżąco informować ich o zachowaniu dziecka w trakcie pobytu w placówce. Pedagodzy starają się aby do każdego dziecka podchodzić w sposób indywidualny. Opierają swoją pracę na wspieraniu dzieci w rozwoju ich własnych zainteresowań i w rozwijaniu swojej osobowości.

Pedagodzy tu zatrudnieni podchodzą do swoich obowiązków bardzo rzetelnie z odczuciem, że mają do spełnienia pewną misję. Są to osoby, które swój zawód wykonują z powołania, a nie z konieczności. W codziennych zajęciach z maluchami starają się aby wspierać ich w poczuciu własnej wartości oraz radzenia sobie z problemami. Dzieci uczą się także jak rozwiązywać konflikty między sobą i panować nad emocjami.

Żłobek Elfiki gwarantuje swoim podopiecznym bezpieczeństwo zarówno wewnątrz budynku jak i poza nim. Zajęcia prowadzone z najmłodszymi pociechami ukierunkowane są na bliższe poznanie przez nich otaczającego świata oraz funkcjonowania w nim. W żłobku Elfiki z wielką starannością są przygotowywane codzienne posiłki dla maluchów z uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka.