Przedszkole Tęczowe
lingwistyczno-artystyczne

Tęczowe Przedszkole w znacznym stopniu ukierunkowane jest w naukę języków obcych z wykorzystaniem nowej metody – gllottodydaktyki, która opiera się na:

  • Eliminacji trudności z czytaniem, pisaniem oraz zrozumieniem czytanego tekstu
  • wychodzi z języka mówionego z którym dziecko ma styczność na co dzień
  • wprowadza udział w zabawach, które doskonalę mowę i prawidłowe oddychanie
  • wydłużeniu czasu na naukę przygotowującą do czytania i pisania
  • dzieci zaznajamiają się z alfabetem od pierwszych dni pobytu w przedszkolu
  • również poprzez udział w zabawach i z pomocą klocków

Tak prowadzone zajęcia dydaktyczne dają o wiele lepsze wyniki w nauce poprawnego czytania i pisania niż dotąd stosowane metody tradycyjne odnosi się to również do nauki języków obcych. W Tęczowym Przedszkolu dzieci mogą wybrać język, którego chciałyby się uczyć do wyboru mają: hiszpański, rosyjski, włoski, francuski, niemiecki, angielski. Zajęcia z języków obcych to przede wszystkim: obcowanie z wybranym językiem na co dzień w trakcie różnych zajęć, program oparty na wytycznych MEN, nauka poprzez udział w grach i zabawach, zróżnicowane formy materiałów dydaktycznych, które urozmaicają naukę języka, łączenie ze sobą wielu metod nauczania.

Naukę języków obcych w Tęczowym Przedszkolu prowadzone są przez lektorów z dużym doświadczeniem, przygotowaniem pedagogicznym i metodycznym.

Profil artystyczny: skupia się na rozwijaniu zdolności i umiejętności dzieci ukierunkowanych na zajęcia: plastyczno- konstrukcyjne, teatralne, muzyczne, taneczne, formy ekspresji. Dzieci uczą się także prawidłowej komunikacji między sobą oraz okazywania uczuć i rozwijania swojej osobowości. Pedagodzy starają się aby dzieci uczyły się samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji. Zajęcia dydaktyczne i zabawy skłaniają dzieci do wykazywania swoich inicjatyw oraz uczą ich kreatywności i twórczego myślenia.

Przedszkole wspomaga rozwój talentów u dzieci poprzez ich udział w warsztatach, które są organizowane jako zajęcia dodatkowe:

  • Warsztaty teatralne, taniec, warsztaty plastyczne
  • warsztaty ekologiczne, zajęcia korekcyjne
  • balet i trening twórczości, edukacja wielokulturowa

Szeroka oferta warsztatów i zajęć w których mogą uczestniczyć najmłodsi w przyszłości będzie miało swoje odbicie nie tylko w nauce ale i w kontynuacji rozwoju talentu jaki posiadają dzieci.